II Arcykapłanka (Kapłanka, Papieżyca)

II Arcykapłanka (Kapłanka, Papieżyca)Drugą kartą w Arkanach Wielkich jest Arcykapłanka, nazywana również Kapłanką czy Papieżycą.
Kapłanka której planetą patronującą jest księżyc, jest uosobieniem kobiet mocy – kapłanek, szamanek, wiedźm.
To symbol duchowości, mistycznej wiedzy ukrywanej w podświadomości kobiecej, którą ona jako kobieta potrafi wydobyć na światło dzienne. Kapłanka potrafi uzdrawiać i zmieniać świat, dzięki swojej wewnętrznej sile i emocjom.
To kobieta pełna magii,której urokowi trudno się oprzeć. Jeżeli w Twoich rozkładach pojawia się kapłanka, pozwól aby Twoimi decyzjami kierowała intuicja. Twoja siła jest potężna, nie trać jej jednak na błahostki. Kieruj się intuicją – wewnętrznym głosem, który poprowadzi Cię do prawidłowych rozwiązań. Kapłanka jestem praktyczna, wyrozumiała, potrafi pracować z energią, jej oceny są jasne i przejrzyste. Może jednak zbyt mocno popadać w egoizm i domagać się uznania.

Kapłanka oznacza znaczący wpływ kobiet z których zdaniem należy się liczyć, ale też posiłkowanie się specjalistami ds. medycyny niekonwencjonalnej: wróżami,astrologami, bioenergoterapeutami.
ta karta symbolizuje naszą nieświadomość, a tym samym wszystko to, co wypieramy. Chodzi tu o ukrytą w nas stronę, którą rozum wyrażony świadomością najczęściej ukrywa. Ale wszystko to, co żyje w nas jako ciemna strona, stanowi siłę. A zatem ta karta wskazuje na konieczność przebadania naszych planów i zamiarów pod kątem naszego wnętrza i jego gotowości do współuczestniczenia w tych planach. Kto nie uwzględnia duszy, ten nie znajduje też drogi do wnętrza, a tym samym pozbawia się harmonii, do której dąży. Ta karta upomina nasi każe pamiętać, że nasza dusza nigdy nie śpi i przez nasze sny próbuje nawiązać z nami kontakt i do nas przemówić. Obraz Arcykapłanki jest także uzupełnieniem strony jasnej, świadomej.Jest kartą ukazującą dwubiegunowość. Ale nie zawsze łatwo jest odnaleźć w sobie pełnię, gdyż rozum i myśli nie wystarczają,by poznać własne tajemnice. Do tego celu potrzebujemy w sensie przenośnym kapłanki. W znaczeniu alchemicznym mówimy o tajemnicy,która tkwi w każdej przemianie – tu pod tym pojęciem rozumiemy naszą ciemną stronę. Psychologia nazywa tę część nas samych cieniem, a psychoanaliza zredukowała to do pojęcia „pomyłki freudowskiej”. Oznacza to, że często postępujemy w sposób pełen sprzeczności, a przyczyna takiego postępowania nie jest nam znana. Wszystko w naszym życiu ma swoje przeciwieństwo, dzień nie istnieje bez nocy, strona prawa bez lewej. I ta karta wskazuje nam właśnie na to, że musimy poszukać tej dwubiegunowości.

 karta ta przynosi bardzo silne uzależnienie od losu w sensie pozytywnym.Przyciąga tajemnicze sprawy i fakty niezależne od woli pytającego.Jest pomyślna dla dzieci, szczególnie dziewczynek. Możliwe liczne podróże, a przynajmniej podróże odbywane w wyobraźni. Możliwość dziedziczenia, otrzymania darowizny. Karta czystej szansy. Stabilna pozycja. Dla artysty źródło twórczego talentu. Nie wskazuje na dużą witalność, ale też nie zagraża życiu. Karta ta może sugerować wpływ kobiety mądrej, inspirującej. Kapłanka w towarzystwie karty Słońce symbolizuje miłość kobiecą.Reprezentuje także pytającą, jeżeli nie przekroczyła ona czterdziestego piątego roku życia. Po przekroczeniu tego wieku pytająca reprezentowana jest przez kartę księżyc

 Znaczenia ogólne – pozytywy:

 • twórcze natchnienie, inspiracje pochodzące z medytacji, idee, kobietę kierującą się intuicją, uczuciową, wrażliwą, subtelną, delikatną
 • mądrość, filozofia, mistycyzm, religia,osobę,
 • kobietę która uczy życia i odsłania pewne tajemnice, doradczynię duchową,
 • wizjonerstwo, umiejętność odczytywania snów, kart Tarota lub innych, terapeutkę
 • przekazów, wrażliwość, sensytywność, zdolności medialne; umiejętność odczuwania energii i świadomości istot żywych
 • zdolność wczuwania się w doznania innych ludzi
 • rozwój wyższych uczuć, takich jak: bezwarunkowa miłość, hojność,
 • osobę zajmującą się ezoteryką, medium służące pośredniczeniu pomiędzy światem żywych i umarłych.
 • można liczyć na pomoc ze strony mądrej kobiety
 • wewnętrzny spokój i harmonia, kobietę o naturze kontemplacyjnej, refleksyjnej
 • rozumienie świata i życia
 • tajemnica
 • nauka i nauczanie, absolwentkę uczelni, nauczycielkę
 • okres odsunięcia się od codziennej aktywności i ukierunkowania ku swemu wnętrzu
 • podświadoma część Pytającego w której ukrył on swoją intuicję i mądrość
 • inspirująca medytacja, kontemplacja, praktyki duchowe


 • matkę, zwłaszcza jeśli jest osobą opiekuńczą, troskliwą i uczuciową
 • wierną, lojalną przyjaciółkę
 • dziewczynę samotną z wyboru
 • osobę pozostającą pod wpływem Księżyca, a więc posiadającą takie cechy jak: uczciwość, wrażliwość, delikatność, skłonność do zamykania się w świecie marzeń, intuicja, zdolność kontemplacji
 • kobietę niezwykłą, rozumiejącą zasady rządzące światem (żeński odpowiednik Maga)
 • zakonnicę, kobietą oddaną służbie Bogu lub pełnieniu jakiejś misjiKapłanka jest emanacją pełnej kobiecości.

 • Nadmierna uległość,
 • pasywność,
 • dewocja lub rozwiązłość,
 • prostytucja,
 • nieśmiałość,
 • introwertyzm,
 • strach przed rzeczywistością,
 • duchowa pustka,
 • zamykanie się w sobie,
 • schizofrenia,
 • niestabilność emocjonalna,
 • chłód,
 • zbytnie poświęcanie się dla innych,
 • płytkość,
 • zła ocena danej sytuacji,
 • niepewność,
 • brak pracy w przypadku kobiet,
 • niechęć do rozwoju w sferze zawodowej.
 • osobę poświęcającą się dla innych, która być może zrezygnowała ze swych marzeń i ambicji na rzecz rodziny, dzieci (sierot, chorych, bezdomnych)
 • kobietę, która umiłowała cierpienie jako drogę duchowego rozwoju
 • osobę nieśmiałą, pełną kompleksów lub skrytą, zamkniętą w sobie
 • nadwrażliwą fatalistkę, ulegającą złym przeczuciom, mająca fobie
 • kobietę ulegającą złym energiom lub problemom
 • osobę chłodną, oziębłą, dystansującą się od ludzi
 • kobietę rozchwianą, niezrównoważoną psychicznie, chimeryczną, zdziwaczałą
 • prostytutkę lub kobietę przekupną (przeciwieństwo bezinteresowności)
 • dziewczynę, której wmówiono, że doznaje duchowych wtajemniczeń lub pełni rolę pośredniczki, lecz która – patrząc z innej strony – jest wykorzystywana

  Znaczenia ogólne – negatywy:
 • skłonność do zamykania się w sobie, introwertyzm, lęk przed ludźmi
 • ucieczka w świat ułudy i marzeń; dawanie wiary urojeniom; schizofrenia,
 • wewnętrzne rozdwojenie; przeczulenie, podatność na wpływ złych energii
 • postawa nazbyt emocjonalna
 • niestabilność emocjonalna, brak wewnętrznej równowagi, znerwicowanie, nadwrażliwość, fobie, histeryzowanie (co potwierdza obecność kart Wisielca i Księżyc)
 • emocje i wyobrażenia przysłaniają obiektywne widzenie rzeczy takimi, jakie są
 • utrata realizmu, lekceważenie przesłanek rozumowych
 • niepotrzebne poświęcenie dla innych
 • życie oparte na przekonaniu, iż każdy człowiek ma swoją misję i powinien ją realizować nawet kosztem własnych potrzeb o marzeń
 • chłód i dystans w relacjach z ludźmi
 • dla mężczyzny: uzależnienie emocjonalne od kobiety albo dominacja cech kobiecych w jego sposobach przejawiania się (niestabilność emocjonalna, przeczulenie, rozdrażnienie)
 • niechęć do rozważania głębokich rad, ignorancja; płytkość, próżność, zarozumialstwo
 • powierzchowna, niepełna wiedza; Pytający nie chce lub nie potrafi Przyswajać wiedzy
 • traktowanie informacji o niepewnym pochodzeniu jako prawdy
 • bierność, poddanie się czemuś, niechęć, depresja, rezygnacja
 • Pytająca źle oceni sytuację lub posłucha rad osób niekompetentnych; dawanie wiary plotkom; niechęć do przyjęcia prawdy o czymś
 • dla kobiety: odgrywanie roli ofiary
 • kobieca łatwowierność, naiwność, lekkomyślność
 • dręczenie się z urojeniami własnego umysłu i emocjami


Miłość.

Jeśli dokucza Ci samotność, nie próbuj na siłę znaleźć partnera. Nie wpadaj w ramiona byle kogo. To nie jest dobry czas na miłość. W stałe związki może wkraść się niepokój, jednak tylko po to,aby uzmysłowić Ci potrzeby partnera.

 • głęboki związek duchowy, w którym przyjemności zmysłowe nie są najważniejsze
 • wzniosłe uczucia
 • miłość uniwersalna, pełna przebaczenia, zdolna do poświęceń
 • kobieta potrafi wczuć się w sytuację partnera i kocha miłością
 • bezwarunkową; jest oddana, wierna, czuła
 • Bratnia Dusza; partnerzy znają się od wieków, ich miłość nie dotyczy tylko Punktu obecnego życia, lecz rozpościera się ponad czasem i przestrzenią


  Miłość, uczucia – negatywy:
 • związek, w którym kobieta tłumi lub wyrzeka się swych potrzeb materialnych i cielesnych
 • partnerka jest psychicznie zablokowana lub nazbyt emocjonalna; może też odgrywa rolę chłodnej i niedostępnej

Bądź czujna(y) i nie daj się wciągnąć w żadne towarzyskie intrygi.Plotkarzy omijaj szerokim łukiem. Mogą zaszkodzić Twojej pozycji.W sprawach finansowych doradzi Ci życzliwa kobieta.

Finanse, praca, nauka – pozytywy:

 • zarabianie pieniędzy w pracy terapeutki lub doradczyni duchowej; przy
 • czym karta rzadko ukazuje materialne bogactwo, gdyż dla kobiety-Kapłanki
 • pieniądze nie są zbyt ważne, to też nie wkłada ona zbyt wiele energii w ich
 • kreowanie
 • jeśli w karcie dostrzegasz samą siebie siedzącą na podwyższeniu:
 • perspektywa otrzymania nowego stanowiska
 • zawód lekarki lub pielęgniarki
 • zawód pisarki, poetki
 • nauczycielka, pilna uczennica
 • studia, szkoła, zgłębianie wiedzy (Kapłanka na karcie trzyma w dłoniach księgę – symbol wiedzy)


  Finanse, praca, nauka – negatywy:
 • siedzenie w domu i nie zajmowanie się pomnażaniem pieniędzy
 • brak pracy w przypadku kobiety (często przyczyną trudności w znalezieniu pracy bywa stłumiona niechęć do jej wykonywania)
 • wyrzekanie się materii i uciech świata doczesnego – praktykowanie ubóstwa jako jednej z praktyk duchowych

Zdrowie.

Twoje samopoczucie zależy od stanu psychiki. Zanim więc pójdziesz do lekarza, posłuchaj głosu intuicji: może Twoje dolegliwości to nic innego, jak tylko jakaś nie załatwiona sprawa?

Zdrowie – negatywy:

choroby i dolegliwości mające swoje źródło w psychice, zaburzenia umysłowe

dolegliwości spod znaku Księżyca: zaburzenia w funkcjonowaniu płynów ustrojowych i wypróżnianiu, niewydolność nerek, cukrzyca, choroby kobiece, zaburzenia przemiany materii; Księżyc dotyczy również takich narządów jak: trzustka, piersi, lewe oko

kobieta zatrzymująca wodę w organizmie lub mającą anemię, problemy hormonalne, bądź dolegliwości narządów płciowych

czasami granie tylko istoty chorej, nieodpornej, nie dbającej o kondycję.

Przesłanie.

Pamiętaj, by we wszystkim, co robisz, zachować umiar. Zwolnij pogoń za dobrami materialnymi, bo stracisz skarby, którymi los Cię obdarza.Może odkryjesz w sobie zdolność przepowiadania przyszłości?

Osoby, które symbolizuje karta:

Wrażliwa, łagodna kobieta, która kieruje się intuicją, doradczyni duchowa, matka, żona, osobowość uległa,ugodowa, osoba, która zgłębia nauki ezoteryczne, nauczycielka,lojalna, oddana przyjaciółka, zakonnica, opiekunka.

 Sytuacje, które może przedstawiać karta:

Platoniczna miłość, miłość matczyna,intuicja, mądrość, duchowość, zgłębianie wiedzy. Nauka,wizjonerstwo, spokój wewnętrzny, wrażliwość, łagodność,emocjonalność. Ukryte wpływy, tajemnica, coś co znajduje się pod powierzchnią. Wyciszenie, poddawanie się refleksji. Opieka,troskliwość, dbanie i poświęcanie się dla innych. Pielęgniarka,nauczycielka, uczennica, terapeutka.

  Klucz do interpretacji

Pozytywnie
Intuicja,wrażliwość, zrozumienie, opieka, uczuciowość, refleksyjność,kontemplacja, wierność, delikatność, mądrość, wiedza, nauka,wizjonerstwo, empatia, wyobraźnia, mądrość duchowa, spokój,harmonia, tajemnica, to co nieświadome, ukryte, związek duchowy,oddanie, cierpliwość, doradztwo duchowe, żeński pierwiastek,nauki ezoteryczne, milczenie, powściągliwość, zachowywanie się zgodnie z obowiązującymi normami, religijność, kierowanie się wżyciu zasadami, milczenie, zachowanie czyjejś tajemnicy albo skrywanie swoich sekretów, także takt, rozwaga, koncentracja,zgłębianie wiedzy, czytanie książek, zdolności literackie,nauczanie innych, przekazywanie wiedzy, powaga, nieskazitelność,czystość, niewinność, prawdomówność, uczciwość,macierzyństwo, opieka nad słabszymi, łagodzenie napięć i konfliktów, mediacja, bezstronność, okres odsunięcia się od codziennej aktywności, wewnętrzny spokój, kontemplacja,wyciszenie, skupianie się na swoim wnętrzu, związek duchowy,miłość uniwersalna, przebaczenie, oddanie, zaangażowanie w życie rodzinne, dobrotliwość, zrozumienie, podnoszenie na duchu, wokół nas jest ktoś kto nas rozumie i wspiera, albo my jesteśmy dla kogoś opoką i wsparciem duchowym.

Negatywnie
W otoczeniu trudnych kart: zahamowania, bierność, kompleksy, wstydliwość,nieśmiałość, niespełnienie w życiu rodzinnym albo zawodowym,brak pewności siebie i siły przebicia, niezdecydowanie, zamykanie się w sobie, izolacja, niedostępność, skrywany mroczny sekret albo nieumiejętność dotrzymywania czyichś tajemnic, trudne macierzyństwo, może także oznaczać dewocję, fobie, oziębłość,zahamowania seksualne albo wręcz przeciwnie, brak zahamowań,bezpruderyjność, sprzedawanie swojego ciała, prostytucję, czasem karta może oznaczać także kobietę wykorzystywaną seksualnie(szczególnie jeśli w pobliżu znajdzie się karta Diabła i inne trudne karty), to także niechęć do macierzyństwa, brak więzi z dzieckiem lub dziećmi, rozchwianie emocjonalne, niezrównoważenie,odgrywanie roli ofiary, wyrzekanie się własnych potrzeb aby móc poświęcić się innym,

Osoby, jakie może oznaczać

 • Oddana matka i żona, starsza siostra, babcia,
 • Kobieta o rozwiniętej intuicji, wrażliwa, mądra,
 • Kobieta religijna,
 • Kobieta z zasadami, wierna, uczciwa, postępująca w prawy sposób
 • Osoba, która zdobywa wiedzę, uczennica, studentka
 • Osoba, która naucza, wskazuje drogę, mówi co dobre i złe
 • Terapeutka, osoba zajmująca się chorobami duszy, pocieszycielka, doradczyni duchowa, wróżka, kobieta zgłębiająca wiedzę ezoteryczną.
 • Osoba skłonna do poświęceń, altruistka, zawsze gotowa nieść pomoc
 • Kobieta, która nie potrafi odmówić innym, nieasertywna, uległa
 • Kobieta, która realizuje się jako matka i żona, ale nie zaspokaja swoich ambicji zawodowych
 • Kobieta stroniąca od seksu, wstydliwa, pełna zahamowań,
 • Osoba nieśmiała, której brak pewności siebie, delikatna, bojąca się wydobywać swoją kobiecość, ascetka, mniszka, siostra zakonna.
 • Kobieta, która ma wiele sekretów
 • Skrywana kochanka

Miejsca, jakie może oznaczać

dom matki, dom rodzinny, poradnia psychologiczna, gabinet terapeuty, gabinet wróżbiarski, sklep zielarski, świątynia, Kościół, uczelnia, biblioteka, księgarnia,miejsce owiane mgiełką tajemnicy, miejsce odpoczynku i relaksu, dom opieki, dom dziecka, archiwum, półka z książkami, miejsce sekretnych schadzek, miejsce gdzie znajdujesz pocieszenie i wsparcie.

Zawody, jakie może oznaczać

bibliotekarz, nauczyciel, wykładowca,doradca duchowy, wróżka, terapeuta, psycholog, lekarz, również medycyny naturalnej, zakonnica, opiekunka do dzieci lub opiekun osób starszych, pielęgniarka, położna, pomoc domowa, pani domu,strażnik, dozorca, obrońca adwokat, profesja w której należy strzec tajemnicy zawodowej, uczennica, studentka, w szczególności literatury albo sztuk pięknych, ale nie tylko, kobieta bezrobotna spędzająca czas w domu, osoba, która ukrywa swoją profesję gdyż prawda jest dla niej wstydliwa.

ZNACZENIE UŻYTKOWE:

Żywioł: Woda

Planeta: Księżyc

Czakra: Trzecie Oko, czakra sakralna

Kolor: indygo, biały, czarny, pomarańczowy

Kryształ: Lapis lazuli, kamień księżycowy, karneol, perła, obsydian, bursztyn, jubilerska odmiana węgla brunatnego (dżet)

Ciało: układ trawienny, piersi, mostek, macica, jajniki, węzły chłonne, ukł. limfatyczny, trzustka

Ćwiczenia:delikatne ruchy, taniec brzucha, yoga, qi gong

Pozycja w yodze: Savasana („pozycja nieboszczyka”).

Sending
User Review
0 (0 votes)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *